Inžinierska Geológia

Pracovné zameranie oddelenia

Oddelenie inžinierskej geológie zisťuje a hodnotí inžinierskogeologické pomery územia.
Od regionálnych štúdií, doplnkových prieskumov, až po detailný prieskum a zhodnotenie jednotlivých lokalít.


Činnosť oddelenia zahŕňa nasledovné špecifické práce:

  • stanovenia faktorov vzniku svahových deformácií
  • stanovenie faktorov vzniku porúch na líniových stavbách a stavebných objektoch
  • posúdenia stability územia
  • návrhu sanačných opatrení v dotknutých územiach
  • geologický dozor, poradenská činnosť
  • zostavovanie máp geofaktorov životného prostredia a iných účelových máp

  • práce za účelom výstavby občianskych, priemyselných a vodohospodárskych objektov
  • líniových stavieb (železnice, cestná sieť, parovody, plynovody, ropovody)
  • skládok odpadov

© 2022 design marek bečka & liporec, bez súhlasu je kopírovanie a preberanie materiálov zakázané | Hosting: ponuka.net